Nhà đất đội giá vì pháp lý kéo dài

Mất 3-4 năm lo thủ tục pháp lý dự án, lãng phí nhiều thời gian, tiền bạc – một thực tế góp phần đội giá bất động sản. Các công ty địa ốc cho hay muốn phát triển dự án Chi tiết