Theo dữ liệu thống kê dân số mới nhất năm 2020 (dữ liệu dựa trên ước tính dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc), Việt Nam hiện có khoảng 97.4 triệu người, đứng thứ 15 trên thế giới và đứng thứ ba tại khu vực Đông Nam Á, xếp sau lần lượt là Indonesia và Philippines.

Dân số Việt Nam hiện chiếm khoảng 1,25% dân số toàn thế giới. Khoảng 36% dân số Việt Nam sống tại khu vực thành thị. Độ tuổi trung bình của Việt Nam là 32,5 tuổi. Để hiểu rõ hơn tình hình dân số Việt Nam cũng như các nước khác thuộc khu vực Đông Nam Á, mời bạn xem chi tiết những hình ảnh dưới đây.

Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số Indonesia
Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số Philippines
Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số Việt Nam
Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số Thái Lan
Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số Myanmar
Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số Malaysia
Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số Campuchia
Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số Lào
Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số Singapore
Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số Đông Timo
Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số Brunei

Leave a Reply

Your email address will not be published.