TP.HCM công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn trong quý II/2020

Ngày 13/7/2020, Sở Xây dựng có Thông báo số 7839/TB-SXD-VLXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020.

Nội dung Thông báo số 7839/TB-SXD-VLXD được đăng tải dưới đây.

Trả lời

09 3333 1048