Hai công trình gồm: cầu Thủ Thiêm 2 và dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong KĐT mới Thủ Thiêm vừa được UBND TP chấp thuận cho gia hạn thời gian hoàn thành.

Vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

Cụ thể, theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời do ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND TP vừa đồng ý chấp thuận cho gia hạn thời gian hoàn thành công trình dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. TP sẽ bàn giao mặt bằng trống cho nhà đầu tư thi công trước ngày 31/12/2020.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng đã chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian hoàn thành công trình dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 đến ngày 9/9/2021 do ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. TP sẽ bàn giao mặt bằng trống cho nhà đầu tư thi công trước ngày 10/9/2020.

Thực tế tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 tháng 6/2020

Tháo dỡ trạm trộn bê tông tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm 2

Liên quan đến Khu đô thị Thủ Thiêm, do tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gây ra bởi các trạm sản xuất bê tông tươi Việt Hàn và Tân Thế Giới, UBND TP vừa yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc chấm dứt ngay hoạt động và tháo dỡ trạm trộn bê tông tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm 2.

Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được giao tiếp tục giám sát về việc chấm dứt hoạt động của trạm trộn bê tông nói trên; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cố ý hoạt động trong quá trình tháo dỡ, dọn dẹp vệ sinh, hoàn trả mặt bằng khu đất; đồng thời cung cấp danh sách các trạm trộn bê tông đang hoạt động trong Khu đô thị mới Thủ thiêm cho cơ quan chức năng để tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.