UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 2575/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ kết hợp giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch.

Cụ thể quyết định như sau:

Đối với đất ở tại Vị trí 3, đường Bến Vân Đồn (cầu Nguyễn Kiệu đến Nguyễn Khoái):

Hệ số điều chỉnh giá đất là 8,3793.

Đối với đất ở tại đường Tôn Thất Thuyết (Nguyễn Khoái đến cuối đường):

 • Vị trí 1 (02 mặt tiền Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Khoái): Hệ số điều chỉnh giá đất là 6,8622
 • Vị trí 1 (mặt tiền đường và mặt tiền hẻm): Hệ số điều chỉnh giá đất là 6,4375
 • Vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 6,2409
 • Vị trí 3: Hệ số điều chỉnh giá đất là 9,3318
 • Vị trí 4: Hệ số điều chỉnh giá đất là 9,1911

Đối với đất ở tại đường Tôn Thất Thuyết (Tôn Đản đến Nguyễn Khoái):

 • Vị trí 1 (02 mặt tiền Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Khoái): Hệ số điều chỉnh giá đất là 5,5558
 • Vị trí 1 (mặt tiền đường và mặt tiền hẻm): Hệ số điều chỉnh giá đất là 5,2120
 • Vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 5,0527
 • Vị trí 4: Hệ số điều chỉnh giá đất là 7,4896

Đối với đất ở tại đường Tôn Thất Thuyết (Xóm Chiếu đến Tôn Đản):

 • Vị trí 1 (mặt tiền đường và mặt tiền hẻm): Hệ số điều chỉnh giá đất là 5,7888
 • Vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 5,6119
 • Vị trí 3: Hệ số điều chỉnh giá đất là 8,4294
 • Vị trí 4: Hệ số điều chỉnh giá đất là 8,3022
 • Vị trí 1, đường Xóm Chiếu (02 mặt tiền Xóm Chiếu và Tôn Thất Thuyết): Hệ số điều chỉnh giá đất là 5,0905

Đường Tôn Thất Thuyết (Nguyễn Thần Hiến đến Xóm Chiếu)

 • Vị trí 1 (mặt tiền đường và mặt tiền hẻm): Hệ số điều chỉnh giá đất là 5,5043
 • Vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 5,3361
 • Vị trí 4: Hệ số điều chỉnh giá đất là 8,0167

Đường Tôn Thất Thuyết (Nguyễn Tất Thành đến Nguyễn Thần Hiến)

 • Vị trí 1 (mặt tiền đường và mặt tiền hẻm): Hệ số điều chỉnh giá đất là 5,9601
 • Vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 5,7779

Leave a Reply

Your email address will not be published.