VPBank cắt giảm 20% nhân viên

VPBank đã cắt giảm hơn 2.300 nhân viên ngân hàng trong 9 tháng qua nhằm tinh gọn bộ máy  đã phình to.

Một cán bộ tín dụng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã CK: VPB) chia sẻ chỉ đạo của cấp trên về chủ trương giảm bớt nhân sự: “Ngân hàng đã phình to trong thời gian qua và không thể ‘giảm cân’ từ từ bằng việc tập thể dục mà cần phải thay đổi bằng cách phẫu thuật”. 

Báo cáo tài chính riêng lẻ của VPBank cũng cho thấy nhà băng này đã giảm hơn 2.300 nhân viên chỉ trong vòng 9 tháng. Số nhân viên làm việc cho ngân hàng mẹ giảm từ 11.466 người vào đầu năm xuống còn 9.144 người vào thời điểm 30/9.

Lượng nhân sự ở ngân hàng mẹ giảm mạnh, nhưng tổng nhân viên làm việc cho cả ngân hàng và hai công ty con (FE Credit và VPBank AMC) không có sự thay đổi đáng kể. Số nhân viên làm việc cho hai công ty con vào cuối tháng 9 tăng hơn 10% so với đầu năm, có gần 17.600 người. Vào cuối tháng 9/2019, tổng nhân viên của ngân hàng và công ty con là 26.733 người, giảm gần 700 người so với đầu 2019. 

Nhân viên tại quầy VPBank. Ảnh: VPBank. 

Nhân viên tại quầy VPBank. Ảnh: VPBank. 

Về kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm, lãi sau thuế của riêng ngân hàng mẹ là 4.369 tỷ đồng, giảm hơn 26% so với cùng kỳ 2018. Lãi sau thuế hợp nhất 5.754 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 17% so với cùng kỳ 2018.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản hợp nhất của VPBank là 358.236 tỷ đồng, tăng gần 11% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng gần 15%, đạt 254.187 tỷ đồng; tiền gửi của khách tăng 20%, đạt 205.585 tỷ.

Tại 30/9, tỷ lệ nợ xấu của riêng ngân hàng mẹ là 2,91%, tăng so với mức 2,72% đầu năm chủ yếu do nợ nhóm 3 và nợ nhóm 5 tăng mạnh. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của ngân hàng là 3,5%, tương đương mức đầu năm.

Quỳnh Trang

Back to top

Related Posts

Trả lời

093 333 1048