Diện mạo bất động sản năm 2020

2019 được đánh giá là năm trầm lắng của thị trường bất động sản. Trong năm 2020, thị trường sẽ ra sao? Phân khúc nào sẽ là điểm sáng của thị trường trong năm tới? Bán lẻ và bất động Chi tiết