[Cập nhật] Tiến độ Swanbay tháng 11-2020

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG SWANBAY LA MAISON Công trường của SwanBay đang có tốc độ thi công gấp rút theo hình thức cuốn chiếu ở tất cả các hạng mục. Thi công cuốn chiếu các hạng mục kết Chi tiết

Indonesia đã bắt đầu xây dựng thủ đô mới

Indonesia cuối cùng đã động thổ thủ đô mới Nusantara được xây dựng ở Đông Kalimantan trên đảo Borneo với kế hoạch hoàn thành giai đoạn phát triển đầu tiên của thành phố vào năm 2024 với kinh phí từ Chi tiết